JN Tutor Pro

Opis firmy


JN Tutor Pro to inter­ne­towa szkoła języ­kowa z Kato­wic. Pro­wa­dzi kursy języ­kowe online, które odby­wają się przez Skype. Oferta obej­muje kursy języka angiel­skiego, chiń­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego, nie­miec­kiego, rosyj­skiego i wło­skiego. Posia­damy także kurs języka pol­skiego dla obco­kra­jow­ców on-line. Pro­wa­dzimy kursy indy­wi­du­alne, gru­powe, a także dla par.

Usługi/Produkty:
Internetowa szkoła językowa
Kurs językowy online
Kurs dwujęzyczny online
Lekcje indywidualne angielskiego
Kurs angielskiego dla dorosłych
Nauka języka angielskiego online z lektorem
Lekcje chińskiego online
Lekcje rosyjskiego online
Nauka hiszpańskiego online
Nauka języka francuskiego
Internetowy kurs francuskiego
Nauka języka włoskiego online
Szkoła języka włoskiego online
Nauka niemieckiego przez internet
Lekcje niemieckiego przez internet

Informacje kontaktowe

Adres:
ul. Piastów 26/129
40-868 Katowice
Śląskie
NIP: 634-275-37-92
REGON: 368551120
Telefon: 789 221 415
E-mail: [email protected]
Strona WWW: https://jntutorpro.pl/

Aktualności


2022-11-16 10:51:36

Importowanie towarów z Chin może się odbywać na kilka różnych sposobów. Warto wziąć pod lupę przede wszystkim import na zlecenie. Współpraca z pośrednikiem niesie za sobą wymierne korzyści, ponieważ pośrednik jest w stanie zweryfikować dost...

Więcej